Paminėtas Vydūno knygos aštuoniasdešimtmetis

Posted on by Birute

2012 m. rugsėjo 6 d Vydūno draugija pakvietė į Vilniaus įgulos karininkų ramovę paminėti aštuoniasdešimtmečiui nuo garsiosios istoriosofinės Vydūno knygos „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“ pirmojo vokiškojo leidimo pasirodymo. Tebuvo išplatinta tik nedidelė šios knygos tiražo dalis, didžioji dalis 1934 m. buvo konfiskuota hitlerinės valdžios. 1938 m. jos autorius buvo pasodintas į kalėjimą. Pasigirdus įžymiausių pasulio žmonių protesto balsams, paleistas. 1982 m. Vydūno fondas Čikagoje išleido 2-ąjį knygos leidimą ir išplatino po pasaulio bibliotekas. Lietuviškai šis dramatiško likimo veikalas tebuvo išleistas tik 2001 m.

Apie šio veikalo reikšmingumą, kūrimo aplinkybes, dramatiškąjį likimą, lietuviškojo leidimo peripetijas, kalbėjo renginyje dalyvę Vydūno draugijos garbės pirmininkas dr. Vacys Bagdonavičius, šios draugijos garbės narys berlynietis žurnalistas Leonas Stepanauskas, knygos vertimo redaktorė dr. Lilija Kudirkienė, istorikas dr. Algirdas Matulevičius, vertėjo Rapolo Šaltenio sūnus dailininkas prof. Arvydas Šaltenis.

Vokiškai ir lietuviškai skambėjo knygos ištraukos, skaitomos germanistės Irenos Tumavičiūtės ir aktorės Ritos Juodelienės.

Mažosios Lietuvos dainas atliko Eglė Burkšaitytė, Apeigų folkloro ansamblio „Kūlgrinda“ dainininkės, jaunieji vydūniečiai Giedrė ir Gintarė Baltakytės, pritariant Tautvydo Skipičio kanklėms.