Profesoriaus Viliaus Pėteraičio laiškas

Posted on by Birute

Vydūno draugijos pirmininkui

doc. dr. V. Bagdonavičiui

 

Mielas kolega,

$ 1000,- skiriu Jūsų su Vydūnu susijusiems darbams. Te Vydūno kūrybinė ugnis dega tautos gyvenime ir mūsų širdyse; teveda Vydūno asmens ir kūrybos supratimas lietuvių tautą į skaidresnę ateitį.

Prisimenu paskutinį su Vydūnu susitikimą per lietuvių rašytojų suvažiavimą. Augsburge ir mūsų su M.Nauburu ir dr. Vydūnu pasivaikščiojimą po Augsburgo – Hochfeldo parkus, kuriuose jis jautėsi galįs semtis gaivinančių jėgų kūneliui ir kūrybai.

Mano šis stebuklingas susitikimas su tautos mąstytoju, galinčiu savo švelniu balseliu pagauti išvietintųjų (dipukų) dėmesį liks įrašytas visuose mano gyvenimo atsiminimuose. Bet Vydūnas ne tik mases valdė, bet buvo ir viešpats ant savo kūnelio. Atsimenu, kai grįžome iš pasivaikščiojimo, jis sakė einąs truputį pamiegoti. Paklausiau: „Ar galėsite dieną užmigti?“ Atsakė: „Aš paliepsiu kūneliui pailsėti, užmigti ir jis tą padarys bematant, be pasipriešinimo„. Ir taip mes kartu pasinersim sapnų karalystėje“.

Stebuklingas žmogus, sau – žmogus.

Su labomis dienomis.

Vilius Pėteraitis

2006 III 14.

P.S. Ačiū už „Vydūnas“ biografiją.

Ši prof. V. Pėteraičio auka sunaudota Bitėnų kapinių tvoros rekonstrukcijos medžiagoms pirkti.

Žymos: , .