Atminimo įamžinimas Detmolde:

Atminimo lentos aptarimas Vokietijos ambasadoje

2012 m. birželio 26 dieną Vokietijos ambasadoje įvyko susitikimas su Lippės krašto bažnyčios įgaliotiniu Rytų Europai kunigu Miroslav Daniu ir Detmoldo savivaldybės atstovais. Buvo atidžiai išnagrinėtas kunigo pasiūlytas atminimo lentos teksto projektas ir kai kas patikslinta. Kunigas M. Danys padovanojo didelę namo, prie kurio bus pritvirtinta lenta, nuotrauką, pateikė su tuo namu susijusios medžiagos, brėžinių. Buvo susitarta, kad to namo vienos sienos nišoje bus pastatytas skulptoriaus Antano Žukausko sukurtas varinis Vydūno biustas, kurio gipsinė kopija buvo 1992 m. padovanota Lippės kraštotyros muziejui Detmolde, ir kurį (varinį) dabar skulptorius vėl atliedins. M. Danys supažindino su būsimų iškilmių Detmolde programos projektu.

Susitikime dalyvavo Vokietijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Friedrich-Wilhelm Nehl, Vydūno draugijos garbės pirmininkas Vacys Bagdonavičius ir Draugijos aktyvistai Tomas Stanikas, Aušra Martišiūtė bei vertėja Irena Tumavičiūtė. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment

Vokietijoje atsiras Vydūno memorialinė lenta

 

Vokietijos ambasadoje Vilniuje įvyko Vydūno draugijos atstovų susitikimas su jos kancleriu, pirmuoju sekretoriumi Friedrichu Wilhelmu Nehlu dėl Vydūno atminimo įamžinimo Detmolde. Ambasados kanclerio teigimu, šio klausimo sprendimas buvęs sklandus ir visiškai nesudėtingas. Miesto meras Rainer Heller nedvejodamas remia buvusiojo miesto piliečio (1946–1953) Dr. Vilhelmo Storostos-Vydūno pagerbimą. Memoralinę lentą nutarta atidengti ne privačiame Vydūno gyventame name Moltkės g. 36, o prie namo Viensenstrasė g. 5, kuriame 1946 metais buvo įkurdinti karo pabėgėliai iš Lietuvos (dipukai). Keletą savaičių čia gyveno ir Vydūnas. Šiame pastate įsikūręs Lipės krašto bažnyčios išlaikomas aukštosios muzikos mokyklos bendrabutis, skirtas užsienio studentams.

Nors Vydūno 60 metų mirties metinės – 1913 m. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: , | Leave a comment

Dėl Vydūno atminimo įamžinimo Vokietijoje

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRUI

P. ARŪNUI  GELŪNUI

 

 

Vilnius, 2011 m. lapkričio 23 d.

 

Dėl lietuvių literatūros klasiko,  filosofo,  kultūros veikėjo VYDŪNO   atminimo įamžinimo  Vokietijoje

 

 

Iškilaus lietuvių kultūros veikėjo,  filosofo ir rašytojo, Pasaulinės rašytojų sąjungos PEN club garbės nario   Vydūno ( 1868 – 1953 ) gyvenimas ir veikla yra esmingai  susiję su Vokietija. 1896 – 1913 m. jis studijavo Berlyno, Greifsvaldo, Halės ir Leipcigo universitetuose, pirmojo pasaulinio karo metais dėstė lietuvių kalbą ir skaitė kursą apie lietuvių kultūrą prie Berlyno universiteto veikusiame Rytų seminare. Su savo vadovaujama Tilžės lietuvių giedotojų draugija jis įnešė nemažą indėlį ne tik į lietuviškosios diasporos Rytprūsiuose tautinio identiteto stiprinimą, bet ir viso krašto kultūrinio gyvenimo praturtinimą, vokiečių ir lietuvių kultūrinių ryšių plėtojimą ir stiprinimą,  santykių tarp abiejų tautų harmonizavimą. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: , | Leave a comment