Taryba

Posted on by Birute

 

Vacys Bagdonavičius, Vydūno draugijos garbės pirmininkas.  [email protected], tel.:8-689-71300, 8 5 2764692.

 

VYDŪNO DRAUGIJOS TARYBA, išrinkta 2014 m. gruodžio 13 d. įvykusiame Vydūno draugijos suvažiavime:

 

 

Tomas Stanikas, Vydūno draugijos pirmininkas.  [email protected], tel.: 8-689-80295;

 

Algimantas Jucevičius,  Vydūno draugijos pirmininko pavaduotojas,   [email protected], tel.: 8-687-94513;

 

Juozas Šidiškis,  pirmininko pavaduotojas, Kaunas.  [email protected], tel.: 8-610-07927;

 

Rima Palijanskaitė,  [email protected], tel.: 8-686-95109;

 

Zenius Jurgelaitis, Panevėžys. [email protected], 8 61597496;

 

Sigutė Augutienė, Klaipėda. [email protected], tel. 8-46-367789; 8-603-04310;

 

Jonas Burbulevičius, Vilnius. [email protected], tel. 8 682 12161, 8 5 380060;

 

Rita Tarvydienė, Kintai. [email protected], 8 612 21874; 8 44147379;

 

Tadas Snuviškis, Vilnius. [email protected], tel. 8 674 14542;

 

Apolinaras Tušas,  Vilnius. [email protected], tel.: 8-614-24306.

 

Valdyba:

Pirmininkas – Algimantas Jucevičius.

Valdybos nariai: Tomas Stanikas, Apolinaras Tušas, Jonas Burbulevičius, Tadas Snuviškis.

 

Revizijos komisija:

Algirdas Sagatas  [email protected], tel.: 8-613-70023);

Stanislovas Urbonas, Vilnius, 8 5 2797821;

Jūratė Mikalajūnienė, Vilnius, [email protected], 8 613 33642.

Žymos: .