Archyvai pagal mėnesį: rugpjūčio 2009

V. Kavolio mintis (1)

Tačiau tik su savo tauta sutapęs, jos moraliniame brendime dalyvaująs individas gali būti ir visos žmonijos žmoniškėjimo dalis. Vydūnas švietė asmeniniu pavyzdžiu ir paliko mums „sau žmogaus“, sąmoningos individualybės, sąvoką.

Vytautas Kavolis Skaityti toliau →

Žymos: | Leave a comment

R. Šilbajorio mintis (1)

[…] VYDŪNAS daugiau nukreipia žvilgsnį vidun, prašo nurimti mūsų dvasią, įsiklausyti į vidinį žmogaus balsą, eiti ten, kur veda ne protas, ne aistros, bet širdis – toji maža liepsnelė, tartum žvakutė uždegta prie amžinai žėruojančio didžiojo slėpinio ugnies ir trokštanti per amžius jon sugrįžti.

Rimvydas Šilbajoris Skaityti toliau →

Žymos: | Leave a comment

V. M. Putino mintis (1)

VYDŪNO asmuo, principai ir gyvenimas, mokslas ir kūryba sudaro vientisą harmonišką visumą, kuri imponuoja savo susiderinimu bei vieningumu ir priverčia nusilenkti net tuos, kuriems jo mokslas atrodo nepakankamai moksliškas, o kūryba nepakankamai meniška.

Vincas Mykolaitis-Putinas Skaityti toliau →

Žymos: | Leave a comment

Kiti darbai

 

Memorialinė lenta• Tilžėje prie namo Klauzijaus g., kur gyveno Vydūnas atidengiama nauja memorialinė lenta – 1989 m. gegužės 20 d.

 

Talkos Kintų mokyklos, kur mokytojavo Vydūnas, rekonstrukcijai. 1991 m. vasara.

 

• Didžioji Bitėnų kapinių atgaivinimo talka – 1991 m. rugsėjis.

 

Vydūno palaikų perlaidojimas iš Detmoldo (Vokietija) į Bitėnus – 1991 m. spalio 14-19 d.

 

Vydūno kultūros centro ir muziejinės ekspozicijos atidarymas Kintuose 1994 m. kovo 19 d.

 

Vydūnui skirtos ekspozicijos atidarymas Lipės apskrities kraštotyros muziejuje Detmolde. 1992 m. birželio 26 d.

 

Vydūno draugijos pirmoji stovykla Bitėnuose 1992 m. liepa. Nuo tada tokios stovyklos maždaug tuo pačiu vasaros laiku vyksta kasmet. Skaityti toliau →

Žymos: | Leave a comment

Konferencijos, renginiai, akcijos

 

Minejimas_02Draugija bei jos skyriai ar klubai nuolat rengia renginius visuomenei, minėjimus, knygų pristatymus, pokalbius, seminarus. Jų būta labai daug. Ypač aktyviai šiuo metu veikia Vilniaus draugija, Šiaulių klubas, pakankamai aktyvūs yra ir Kauno bei Klaipėdos klubai, bet visai prigesusi Panevėžio klubo veikla.

 

SVARBIAUSIEJI RENGINIAI

 

1993-ji jubiliejiniai Vydūno 125-mečio metai.

Draugijos iniciatyva buvo sudaryta šio jubiliejaus vyriausybinė komisija, kurios pirmininkas buvo tuometinis Kultūros ministras D. Kuolys. Įgyvendinta didžiulė visą Lietuvą apimanti programa: rengti minėjimai, konferencijos, konkursai, parodos.

Pagrindinis minėjimas įvyko 1993 m. kovo 20 d. Vilniaus Operos ir baleto teatre.

 

Kiti ryškesnieji jubiliejaus akcentai

 

Skaitymų ciklas „Ar tęsime Vydūno misiją?“ Vilniuje Jubiliejinė paroda Vilniuje Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: , | Leave a comment

Vydūnas teatre

 

 

 

Kauno valstybinis akademinis dramos teatras

 

Gedimino Jankaus regesių drama „Amžinas keleivis“, skirta 120-sioms Vydūno gimimo metinėms.

Režisierius – Vydūno draugijos garbės narys Juozas Ivanauskas. Premjera 1988 m. pavasarį.

 

Vydūnas. Žvaigždžių takai.

Dviejų dalių pasaka. Režisierius – Vydūno draugijos garbės narys Ramūnas Abukevičius. Premjera 1996 m. gruodžio 21 d.

 

Valstybinis Akademinis dramos teatras

 

Vydūnas. Sigutė.

Dviejų dalių sceninė kompozicija. Režisierė Vydūno draugijos garbės narė Stefa Nosevičiūtė.

Premjera 1990 m. kovo 9 d.

 

Vilniaus Senamiesčio teatras

 

Vydūnas. Šventa ugnis.

Trijų dalių misterija. Režisierius – Vydūno draugijos garbės narys Leonas Ciunis.

Premjera 1993 m. pavasarį. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: , | Leave a comment

Leidžiami tęstiniai leidiniai

Ramuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu su Lietuvininkų ir Ramuvos bendrijomis bei Prūsos klubu nuo 1989 m. leidžiamas almanachas „Ramuva“. Išėjo 4 numeriai

 

Kartu su Lietuvos Rericho draugija leidžiamas žurnalas „Naujoji sąmonė“

Skaityti toliau →

Žymos: | Leave a comment

Tyrinėjama ir populiarinama Vydūno kūryba

 

 

 

Vydūnui skirtos knygos

 

 

Bernardas Aleknavičius. Vydūnas /Albumas/. – V., Mintis, 1999. – 414 p.

 

 

 

Pranas Antalkis. Nepažįstamas Vydūnas /Apysaka/. – Vilnius-Kaunas: Taura, Lituanica, 1991. – 270 p.

 

 

Vacys Bagdonavičius. Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai /Monografija/. – V.: Mintis. – 1987. – 245 p.

 

 

Vacys Bagdonavičius. Vydūno etika. – V., Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 1999. – 42 p.

 

2-asis papildytas leidimas: Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vydūno draugija, Ethos, 2003. – 63 p.

 

 

Vacys Bagdonavičius. Sugrįžti prie Vydūno. Straipsniai, esė, pokalbiai/.– V.:Kultūra. – 526 p.

 

 

Aušra Martišiūtė. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment

Vydūno draugijos darbai ir dienos (2007)

2007-ieji metai Vydūno draugijai buvo gana intensyvūs ir vaisingi. Kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį (nuo rugsėjo – antrąjį) vykstančiuose draugijos susirinkimuose vydūniečiai analizuoja Vydūno idėjinį palikimą, protų idėjų prizmę žvelgdami į dvasines, kultūrines, politines dabarties aktualijas, į mūsų tautos ir valstybės raidos peripetijas. Toms peripetijoms aptarti vydūniečiai pasikviečia žinomus kultūros bei visuomenės veikėjus, įdomius žmones: bendrauta su Australijos lietuvių veikėja Jūrate Reizgyte, kino režisieriumi Algirdu Tarvydu, rašytoja Vidmante Jasiukaityte.

Būta gana svarbių draugijos gyvenimo įvykių, neeilinių renginių. Vydūno 139-sis gimtadienis pažymėtas iškilmingu vakaru Vilniaus rotušėje „Vydūnas ir muzika“, kurio metu choras „Vilnius“ atliko Vydūno dainas. Numatoma išleisti šio koncerto įrašo CD. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: , | Leave a comment

Vydūnas ir muzika

Kovo 22 d. Vilniaus rotušėje, Vydūno 139-tųjų gimimo metinių proga, vyko koncertas „Vydūnas ir muzika“. Sveikinimo žodį tarė dr. Vacys Bagdonavičius. Dalyvavo dainininkės Aušra Liutkutė, Laura Stančikaitė, aktorius Leonas Ciunis, choras „Vilnius“ kurio meno vadovas ir vyr. dirigentas prof. Povilas Gylys. Koncertą vedė muzikologas Viktoras Gerulaitis. Skambėjo Vydūno minys ir dainos iš jo rinkinių. Skaityti toliau →

Žymos: | Leave a comment